Predmet zmluvy o fungovaní Európskej únie (Článok 1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: