HLAVA II - VŠEOBECNE UPLATNITEĽNÉ USTANOVENIA (Zmluva o fungovaní EÚ, Prvá časť)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: