Právomoc Únie pri podpore, koordinácii a doplnení činnosti členských štátov (Článok 6, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: