Požiadavky ochrany spotrebiteľa pri uskutočňovaní politík a činností Únie (Článok 12, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: