Ohľad na požiadavky blaha zvierat v pri vykonávaní politiky Únie (Článok 13, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: