Požiadavky na služby všeobecného hospodárskeho záujmu Únie (Článok 14, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: