Vzťah Únie k cirkvám a náboženským združeniam, nekonfesionálnym združeniam (Článok 17, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: