Právo občana Únie na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi (Článok 23, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: