Pravidelná správa uplatňovaní ustanovení Druhej časti zmluvy (Zmluva o fungovaní EÚ).

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: