Právo občana Únie na odpoveď od inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry (Článok 24, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: