Prijatie ustanovení na posilnenie alebo doplnenie práv občanov EÚ (Článok 25, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: