Poskytovanie pomoci výrobe a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (Článok 42, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: