Zákaz obmedzenia slobody usadiť sa, zakladania obchodných zastúpení a vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (Článok 49, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: