Obmedzenia ustanovení o voľnom pohybe v súvislosti s výkonom štátnej moci (Článok 51, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: