Možnosti kapitá­lovej účasti v spoločnostiach pre štátnych príslušníkov ostatných členských štátov (Článok 55, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: