Spolupráca členských štátov s Európskou komisiou ohľadom priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Článok 70, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: