Opatrenia na zabezpečenie spolupráce príslušných útvarov členských štátov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: