Prijímanie právnych aktov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Článok 76, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: