Vzájomné uznávanie súdnych a mimosúdnych rozhodnutí v občianskych veciach (Článok 67, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: