Ciele a opatrenia v oblasti politiky hraničných kontrol, azylu a prisťahovalectva (Článok 77, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: