Opatrenia týkajúce sa spoločného európskeho azylového systému (Článok 78, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: