Zásada solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi v oblasti azylu a prisťahovalectva (Článok 80, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: