Opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach (Článok 81, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: