Vymedzenie trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti (Článok 83, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: