Podmienky pre možnosť zasiahnuť na území iného členského štátu (Článok 89, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: