Zákaz upravovať vybrané predpisy v rámci spoločnej dopravnej politiky (Článok 92, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: