Vydávanie nariadení alebo smerníc pre vnútorný trh (Článok 103, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: