Verejnoprávne podniky, podniky s osobitnými alebo výlučnými právami a vnútorný trh (Článok 106, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: