Zásah Európskej komisie v prípade zistení porušenia poskytovanej pomoci v rámci členských štátov (Článok 108, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: