Pravidlá na zosúlaďovanie právnych predpisov týkajúcich sa nepriamych daní (Článok 113, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: