Smernice na aproximáciu právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov v oblasti vnútorného trhu (Článok 115, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: