Prijatie zákona, ktorý spôsobí narušenie vnútorného trhu (Článok 117, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: