Spoločný postup Únie a členských štátov v hospodárskych politikách (Článok 120, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: