Zákaz prečerpávania účtov a priameho odkupovania pohľadávok alebo dlhov (Článok 123, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: