Zákaz prijímať pokyny pri uplatňovaní právomoci a plnení úloh a funkcií ESCB a Európskej centrálnej banky (Článok 130, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: