Zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov so zmluvami a štatútom ESCB a ECB (Článok 131, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: