Opatrenia na používanie eura ako jednotnej meny zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: