Osobitné opatrenia pre členské štáty, ktorých menou je euro (Článok 136, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: