Činnosť Európskej centrálnej banky voči členským štátom, pre ktoré platí výnimka (Článok 141, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: