Kríza v platobnej bilancii členského štátu, pre ktorý platí výnimka (Článok 144, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: