Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť (Článok 152, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: