Výročná správa o pokroku pri dosahovaní cieľov v sociálnej oblasti (Článok 159, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: