Prijatie vykonávacích nariadení týkajúcich sa Európskeho sociálneho fondu (Článok 164, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: