Činnosť Únie v oblasti vzdelávania, mládeže a športu (Článok 165, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: