Činnosť Únie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (Článok 174, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: