Nariadenia týkajúce sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (Článok 178, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: