Spoluprácu Únie s tretími krajinami alebo s medzinárodnými organizáciami v oblasti výskumu a technologického rozvoja (Článok 186, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: