Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v oblasti rozvojovej spolupráce (Článok 211, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: