Činnosť Únie v oblasti hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami (Článok 212, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: