Reštriktívne opatrenia voči tretím krajinám, fyzickým alebo právnickým osobám (Článok 215, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: